„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Tablice informacyjne – drogi lokalne


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tablice informacyjne lub bilbordy należy umieszczać w przynajmniej dwóch miejscach – na początkowym i końcowym odcinku przebudowywanej drogi. Dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zastosowanie ma rozwiązanie wskazane w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, strona 16.

Skip to content