„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

UWAGA! 2 maja Urząd Marszałkowski będzie nieczynny


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie nieczynny 2 maja 2023 roku.
Będzie to dzień wolny dla pracowników za dzień świąteczny 11 listopada 2023 roku, przypadający w sobotę.

Skip to content