„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Ważny komunikat


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W związku z tym załatwienie spraw w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich drogą bezpośrednią, jak również w formie kontaktu telefonicznego i mailowego, będzie tego dnia niemożliwe.

Skip to content