„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wydłużenie terminu składania prac na konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 sierpnia 2022 podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania prac konkursowych na konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”  do 30 września 2022 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

Uchwała

Metryczka do zdjęć

Skip to content