„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wykaz ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027


W związku z zakończeniem weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór wniosków o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2023 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 6930/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku zatwierdził Wykaz ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

 

Do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia wykazu ekspertów

2. Wykaz ekspertów RLKS

Skip to content