„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja”


27 czerwca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 237/2024 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac.

Uchwała nr 237/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Kategoria „Infrastruktura dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Kategoria „Wielkopolska wieś z lotu ptaka”

I miejsce – „Pole słoneczników z granicą chmur na niebie”, autor: Piotr Gołębniak, zdjęcie wykonane w miejscowości Mrowino w gminie Rokietnica (powiat poznański)

Kategoria „Jak Wielkopolanie dbają o tradycję?”

Kategoria „Turystyka na obszarach wiejskich”

Kategoria „Wielkopolska na talerzu”

Kategoria „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”

Kategoria „Ginące zawody”

Kategoria „Wielkopolska wieś z bliska”

Skip to content