„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – czwarta edycja”


29 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6821/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac.

Uchwała nr 6821/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2023

Załącznik do uchwały

Kategoria „Infrastruktura dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Kategoria „Wielkopolska wieś z lotu ptaka”

Kategoria „Jak Wielkopolanie dbają o tradycję?”

Kategoria „Turystyka na obszarach wiejskich”

Kategoria „Wielkopolska na talerzu”

Kategoria „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”

Kategoria „Ginące zawody”

Kategoria „Wielkopolska wieś z bliska”

Skip to content