„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – druga edycja”


Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – druga edycja”

 

25 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4361/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – druga edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac.

Uchwała nr 4361/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Zał. nr 1 do uchwały nr 4361/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

 

Kategoria A – „Infrastruktura dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”:

Kategoria B – „Wielkopolska wieś z lotu ptaka”:

Kategoria C – „Jak Wielkopolanie dbają o tradycję?” :

Kategoria D – „Turystyka na obszarach wiejskich”:

Kategoria E – „Wielkopolska na talerzu”:

Skip to content