„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wyniki konkursu fotograficznego “PROW w obiektywie”


22 października 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2827/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac.

Uchwała nr 2827/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 r. 

Zał. nr 1 do uchwały nr 2827/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 października 2020 r.

Kategoria A – „Lato na wielkopolskiej wsi”:

I miejsce

 

“Droga do domu”, autor: Małgorzata Kolasa, zdjęcie wykonane w miejscowości Tarnowo Podgórne (Gmina Tarnowo Podgórne)

 

II miejsce

 

“Tęcza”, autor: Arkadiusz Macios, zdjęcie wykonane w miejscowości Międzybłocie (gmina Złotów)

 

III miejsce

 

“Słonecznikowe lato na pobiedziskiej wsi – Podarzewo”, autor: Iwona Tomaszewska, zdjęcie wykonane w miejscowości Podarzewo (Gmina Pobiedziska)

 

Wyróżnienie

 

“Mglisty poranek”, autor: Grzegorz Mrozik, zdjęcie wykonane w miejscowości Wielki Buczek (Gmina Lipka)

 

Kategoria B – „Jak PROW zmienił wielkopolską wieś”:

I miejsce

 

“Wiatrak Szczepan o zachodzie słońca”, autor: Maciej Grzeszczak, zdjęcie wykonane w miejscowości Budzisław Kościelny (Gmina Kleczew)

 

II miejsce

 

“Nasze miasteczko”, autor: Katarzyna Wojtkowiak-Żaczek, zdjęcie wykonane w  miejscowości Lubasz (Gmina Lubasz)

 

III miejsce

 

“Pałac w Kaźmierzy”, autor: Mateusz Stróżyk, zdjęcie wykonane w miejscowości Kaźmierz (Gmina Kaźmierz)

 

Wyróżnienie

 

“Zbiornik Długołęka wraz z infrastrukturą”, autor: Paweł Władysław Płócienniczak, zdjęcie wykonane w miejscowości Długołęka (Gmina Kobylin)

 

Kategoria C – „Ginące zawody oraz zapomniana sztuka na wielkopolskiej wsi”:

I miejsce – ZDJĘCIE

 

“Tradycyjne rzemiosło”, autor: Robert Cierniak, zdjęcie wykonane w miejscowości Złotów (Gmina Złotów)

 

II miejsce

 

“Bartnik – Dębowa słodycz”, autor: Jarosław Janowski, zdjęcie wykonane w miejscowości Rogalin (Gmina Mosina)

 

III miejsce – ZDJĘCIE

 

“Kołodziej’, autor: Julia Hartwich, zdjęcie wykonane w miejscowości Dziekanowice (Gmina Łubowo)

 

Wyróżnienie

 

“Zdzisław Cieluch – Kowal z Tomic”, autor: Paweł Władysław Płócienniczak, zdjęcie wykonane w miejscowości Tomice (Gmina Stęszew)

Skip to content