„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zaproszenie na bezpłatną konferencję “Wielkopolska – kierunek wodór”


Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatną konferencję  pn.: “Wielkopolska – kierunek wodór”.

Termin: 29 września w godz. 9.00– 13.00.

Formuła: ONLINE

Szczegóły konferencji w załączniku oraz na stronie https://konferencja-kierunekwodor.pl/

Zaproszenie

Skip to content