„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zatwierdzona lista ocenionych operacji partnerów KSOW w ramach konkursu nr 3/2019


18 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 634/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 4/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 634/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały

Skip to content