„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zmiana listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”


Uchwałą Nr 5658/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana ww. uchwały wynika z konieczności korekty listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy w wyniku uwzględnienia wyroku sądowego.

Korekta listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” dla których wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 15 do 30 marca 2018 r.

Uchwała

Załącznik

Skip to content