„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs na wybór LSR – nabór od 11.04.2023 do 7.06.2023


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6297/2023 z dnia 9 marca 2023 roku  ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Zapraszamy do składania wniosków na wybór strategii RLKS w terminie od 11 kwietnia 2023 roku  do dnia 7 czerwca 2023 roku.

 

Pełny tekst ogłoszenia konkursu, instrukcje i pozostałe dokumenty są dostępne poniżej:

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 6297/2023 z dnia 9.03.2023

Załącznik do uchwały – Ogłoszenie o konkursie na wybór strategii LSR

 

Pozostałe dokumenty:

Regulamin konkursu na wybór strategii RLKS pobierz

Załącznik nr 1: Formularz wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z instrukcją wypełniania wniosku pobierz

Załącznik nr 2: Warunki dostępu pobierz

Załącznik nr 3: Struktura i wymagania dotyczące LSR pobierz

Formularze do LSR w wersji edytowalnej pobierz

Załącznik nr 4: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR pobierz

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru LSR pobierz

Załącznik nr 6: Formularz karta oceny wniosku o wybór lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) pobierz

Załącznik nr 7: Formularz: karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji pobierz

Wzór umowy ramowej pobierz

Informacja dodatkowa: „Obszary tematyczne LSR” a cele LSR pobierz

Informacja dodatkowa: Katalog obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR pobierz

Plan komunikacji z lokalną społecznością – załącznik nr 7 do wniosku o wybór LSR  (standard minimum) pobierz

Skip to content