„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków dla interwencji I-13.1 – komponent zarządzanie LSR


Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 8277/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 Leader/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR.

Termin składania wniosków: od 6 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy są Lokalne Grupy Działania, z którymi Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego Platforma Usług Elektronicznych [PUE] ARiMR. Link do PUE:  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

Skip to content