„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków – Scalanie gruntów


Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej

na operacje typu

Scalanie gruntów

w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wnioskówod 16 do 30 maja 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,  sekretariat poziom 4, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 14.30.

Tryb składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie) składają wnioski wraz z załącznikami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej: www.dprow.umww.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 pod nr telefonu: (61) 626 60 16, (61) 626 60 35.

Ogłoszenie – otwórz

Uchwała – otwórz

Formularz wniosku o pomoc  – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc  – otwórz

Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)- otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

Skip to content