„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


Nabór wniosków na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” (Gminy)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 8 do 22 grudnia 2023 r.

Dokumentacja: (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu “Zarządzanie zasobami wodnymi” (Wody Polskie)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Dokumentacja: (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typy „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 19 września 2022 r. do 3 października  2022 r.

Dokumentacja (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków – Wsparcie przygotowawcze

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w  ramach  poddziałania  „Wsparcie przygotowawcze”  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020

Termin składania wniosków: od 1 do 29 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja (Link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 1  do 15 kwietnia 2022 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 11 października do 25 października 2019 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typy “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Termin składania wniosków: od 6 maja do 20 maja 2019 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na operacje typu : “Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 16 maja do 30 maja 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu “Scalanie gruntów”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na operacje typu : “Scalanie gruntów” w ramach poddziałania “Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 16 maja do 30 maja 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 15 marca do 30 marca 2018 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

 

Nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków: od 2 listopada do 16 listopada 2016 r.

Dokumentacja (link do ogłoszenia)

Nabór wniosków w ramach poddziałania „Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Dokumentacja (link ogłoszenia)

Nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – 1.04.2016 – 14.04.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustalił termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.

Dokumentacja (link ogłoszenia)

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR  – 10.11.2015 – 30.12.2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Dokumenty konkursowe (link do ogłoszenia)

Skip to content