„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w dniu 10 sierpnia br. uchwałę nr 7035/2023  dotyczącą zmiany uchwały nr 6973/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zmianie uległ wzór umowy z ekspertem.

Uchwała nr 7035/2023 z dnia 10.08.2023 r

Załącznik nr 1 do uchwały – wzór umowy z ekspertem

Skip to content