„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Dobre praktyki PROW 2014-2020

Prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach Miodosytnia Kluczewo Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie […]

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – wydłużenie terminu oceny wniosków

W związku z trwającą oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, mając na względzie zapisy sformułowane w § 8 ust. 4 regulaminu konkursu, Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim informuje, że […]

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków […]

Konkurs „Sposób na Sukces”

Serdecznie zachęcamy do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, który organizuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a […]

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Witryna Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Ważne informacje dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW 2014-2020 zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów […]

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla WPR w latach 2023-2027

W związku z zajęciem stanowiska przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027 poniżej link: https://www.umww.pl/sejmik-o-wspolnej-polityce-rolnej

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków […]

Szkolenie dla partnerów KSOW – konkurs nr 5/2021

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, zapraszamy do udziału w szkoleniu online poświęconemu zasadom konkursu i szczegółowym kwestiom związanym z ubieganiem się […]

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 29 grudnia  2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków […]