„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

Uchwałą Nr 5985/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju […]

Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz […]

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

21 października 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5741/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac. Uchwała […]

Dotyczy: Możliwości zwiększenia kwoty pomocy w ramach poddziałania 19.2 Leader w ramach PROW 2014-2020

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa […]

Wydłużenie terminu składania prac na konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 sierpnia 2022 podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania prac konkursowych na konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”  do 30 września 2022 r. Zachęcamy do udziału w konkursie! Regulamin konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja” Uchwała Metryczka do zdjęć

Kolejny nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5473/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju […]

Zatwierdzona lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” objętego PROW na lata 2014 – 2020

28 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy został przeprowadzony w terminie od 25 […]

Przypominamy i zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

Szanowni Państwo,    Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym pt. „PROW w obiektywie”.  Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody w postaci bonów o łącznej wartości 25 tysięcy złotych, które wykorzystać będzie można w sklepie fotograficznym. […]

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 5271/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]