„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Wydłużenie terminu składania prac na konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 sierpnia 2022 podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania prac konkursowych na konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”  do 30 września 2022 r. Zachęcamy do udziału w konkursie! Regulamin konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja” Uchwała Metryczka do zdjęć

Kolejny nabór wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5473/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju […]

Zatwierdzona lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” objętego PROW na lata 2014 – 2020

28 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy został przeprowadzony w terminie od 25 […]

Przypominamy i zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

Szanowni Państwo,    Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym pt. „PROW w obiektywie”.  Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody w postaci bonów o łącznej wartości 25 tysięcy złotych, które wykorzystać będzie można w sklepie fotograficznym. […]

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 5271/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. do […]

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego informuje, że zakończyła prace nad oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.   W dniu 2 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął […]

Nabór wniosków – Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Uchwała Ogłoszenie Termin składania wniosków: od 25 kwietnia  do 9 maja  2022 roku   Linki do […]

Nabór wniosków – Wsparcie przygotowawcze

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w  ramach  poddziałania  „Wsparcie przygotowawcze”  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020 Uchwała Ogłoszenie   Termin składania wniosków: od 1 do 29 kwietnia 2022 r.   Link do dokumentów aplikacyjnych: Wniosek o przyznanie pomocy […]

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

17.03.2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Uchwała Ogłoszenie Załącznik nr 1 […]