„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Następna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 9 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 7430/2023 zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Zarządzanie zasobami wodnymi

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 […]

Nabór wniosków dla Gmin na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 25 października 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7340/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu […]

Kolejna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 7253/2023 z dnia 5 października 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Nabór wniosków dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 21 września 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 7178/2023  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór dotyczy operacji z zakresu […]

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

Uchwałą Nr 7137/2023 z dnia 7 września 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem […]

Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w dniu 10 sierpnia br. uchwałę nr 7035/2023  dotyczącą zmiany uchwały nr 6973/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zmianie […]

Powołano Komisję do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w dniu 28 lipca br. uchwałę nr 6973/2023  dotyczącą powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.   Uchwała nr 6973/2023 z dnia 28.07.2023 r Załącznik nr 1 do uchwały […]

Skorygowana lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów”

28 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6972/2023 w sprawie zatwierdzenia korekty listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiana nie ma wpływu na przyznanie pomocy dla […]

Kolejna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

Uchwałą Nr 6971/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem […]