„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Zmiana umowy – „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy o udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzoru aneksu aktualizującego zapisy umowy, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów […]

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – ogłoszenie list

14 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2214/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji oraz Listy rezerwowej operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść niniejszej uchwały […]

STOSOWANIE ZMIENIONYCH PRZEPISÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia […]

Informacja na temat zmian w przepisach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) obejmująca m.in. zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu […]

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego […]

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, mogą wystąpić ograniczenia w funkcjonowaniu biur Lokalnych Grup Działania. Prosimy o śledzenie komunikatów publikowanych na stronach internetowych LGD. Wnioskodawcom wezwanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność przypominamy o możliwości zastosowania przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa […]

Uwaga!

Szanowni Państwo, W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono zmiany organizacji pracy, polegające na ograniczeniu kontaktów z interesantami zewnętrznymi wyłącznie do formy pisemnej, telefonicznej i mailowej. Czasowo wstrzymuje się zawieranie umów o przyznanie pomocy oraz wizyty i kontrole w siedzibach Beneficjentów. Terminy rozpatrywania złożonych […]

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW

W dniu 8 listopada 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. Zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl oraz w przypadku […]