„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na […]

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW

W dniu 8 listopada 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. Zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl oraz w przypadku […]

Komunikat

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego czynny będzie w dniu 16 listopada 2019 roku (sobota) w godzinach 7.30 – 15.30. Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku (wtorek) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będzie nieczynny.

Szkolenie dotyczące naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 4 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dotyczące ogłoszonego naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020. Głównym celem spotkania […]

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

26 września 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków […]

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”   Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Termin składania wniosków: od 11 […]

Informacja o zmianach w rozporządzeniu w zakresie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 sierpnia 2019 obowiązuje rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej  na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – ROZPORZĄDZENIE

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Uchwałą Nr 908/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju […]

Informacje na temat rządowego programu “Dostępność Plus”

W związku z uruchomieniem rządowego programu „Dostępność Plus”, którego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, poniżej zamieszczamy pismo przewodnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujące informacje o ww. programie. Wdrożenie programu będzie polegało na poprawie dostępności przestrzeni publicznej, produktów […]