„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Komunikat w związku z epidemią

Szanowni Państwo, W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym regionie, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono zmiany organizacji pracy, polegające na zleceniu pracownikom pracy zdalnej, ograniczeniu kontaktów z interesantami zewnętrznymi wyłącznie do formy pisemnej, telefonicznej i mailowej. Ogranicza się także wizyty i kontrole w siedzibach Beneficjentów. Terminy rozpatrywania […]

Konsekwencje zwlekania ze złożeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

Prosimy o zapoznanie się z pismem MRiRW  dotyczącym uchybienia terminu oraz jego przywrócenia w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a także  konsekwencjach zwlekania ze złożeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy w przypadku uchybienia terminu. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju […]

Zaproszenie na bezpłatną konferencję „Wielkopolska – kierunek wodór”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatną konferencję  pn.: “Wielkopolska – kierunek wodór”. Termin: 29 września w godz. 9.00– 13.00. Formuła: ONLINE Szczegóły konferencji w załączniku oraz na stronie https://konferencja-kierunekwodor.pl/ Zaproszenie

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – aktualizacja listy ocenionych operacji

10 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2663/2020 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikami […]

Zmiana rozporządzenia – LEADER 19.2

Informujemy o ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw w dniu 09 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „.   Zachęcamy […]

#dziękujemyrolnikom

Rolnicy nie mogą pracować zdalnie! Ich codzienna, ciężka praca na roli wiąże się z wieloma trudami i wyzwaniami. W tym roku wszyscy zmagamy się z zagrożeniem epidemiologicznym. Pierwszy raz od ponad dwóch dekad nie będziemy mogli spotkać się wspólnie na Dożynkach Wielkopolskich, by osobiście podziękować rolnikom za ich wysiłek i cieszyć się z zebranych plonów. […]

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie!”

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie […]

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniu 22 lipca 2020 r., Komisja Europejska opublikowała komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady UE –  Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich otwierający formalny proces dyskusji na szczeblu europejskim na temat przyszłości obszarów wiejskich oraz miejsca, jakie powinny one zajmować w naszym społeczeństwie. Komunikat dotyczący tej długoterminowej wizji zostanie opracowany w ramach priorytetu „Demokracja i Demografia” […]

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie”

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w trzech kategoriach tematycznych można zgłaszać do 30 września 2020 r. do godziny 15.30 na […]

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – aktualizacja list

16 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2464/2020 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji oraz Zaktualizowanej listy rezerwowej operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim Publikujemy treść […]