„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Nabór wniosków – Scalanie gruntów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Uchwała Ogłoszenie Termin składania wniosków: od 25 kwietnia  do 9 maja  2022 roku   Linki do […]

Nabór wniosków – Wsparcie przygotowawcze

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w  ramach  poddziałania  „Wsparcie przygotowawcze”  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020 Uchwała Ogłoszenie   Termin składania wniosków: od 1 do 29 kwietnia 2022 r.   Link do dokumentów aplikacyjnych: Wniosek o przyznanie pomocy […]

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

17.03.2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Uchwała Ogłoszenie Załącznik nr 1 […]

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW – KONKURS NR 6/2022 DLA PARTNERÓW KSOW

W związku z wydłużeniem  do 4 marca 2022 r. terminu składania wniosków w ramach konkursu nr 6/2022  dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023, publikujemy zaktualizowaną treść ogłoszenia o konkursie: Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla […]

Szkolenie dla partnerów KSOW – konkurs nr 6/2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online nt. konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2022 . (czwartek) o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy Zoom. Osoby zainteresowane udziałem w […]

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW

Ogłoszenie o konkursie nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego […]

Ważny komunikat

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W związku z tym załatwienie spraw w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich drogą bezpośrednią, jak również w formie kontaktu telefonicznego i mailowego, będzie tego dnia niemożliwe.

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – druga edycja”

25 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4361/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – druga edycja” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac. Uchwała […]

Efekty realizacji inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych dofinansowanych z PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego efekty realizacji inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych dofinansowanych z PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim. Film został zrealizowany przez Telewizję Leszno na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. https://www.youtube.com/watch?v=NKPBPNMVp_8