„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Szkolenie dla partnerów KSOW – konkurs nr 5/2021

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, zapraszamy do udziału w szkoleniu online poświęconemu zasadom konkursu i szczegółowym kwestiom związanym z ubieganiem się […]

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 29 grudnia  2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków […]

Nowa Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do MRiRW aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW i częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja […]

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie 5/2021 dla partnerów KSOW

Szanowni Państwo, 3 grudnia 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021. Dokumentacja konkursowa została opublikowana m.in. na stronach www.dprow.umww.pl oraz www.wielkopolskie.ksow.pl. Zachęcamy do składania wniosków. Pismo do uczestników […]

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 Na podstawie: art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz […]

Film nt. efektów wdrażania PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Film został zrealizowany przez Wielkopolską Telewizję Kablową Sp. z o.o. na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. https://youtu.be/1MOq43I6Jzk

Aktualizacja listy – Gospodarka wodno-ściekowa

W dniu 19 listopada  2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właściwy organ samorządu województwa aktualizuje listę po zakończeniu sprawdzenia spełniania warunków […]

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie”

22 października 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2827/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie” organizowanego przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść uchwały, protokół z prac jury konkursu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz listę nagrodzonych prac. Uchwała nr 2827/2020 Zarządu […]

Komunikat w związku z epidemią

Szanowni Państwo, W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym regionie, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wprowadzono zmiany organizacji pracy, polegające na zleceniu pracownikom pracy zdalnej, ograniczeniu kontaktów z interesantami zewnętrznymi wyłącznie do formy pisemnej, telefonicznej i mailowej. Ogranicza się także wizyty i kontrole w siedzibach Beneficjentów. Terminy rozpatrywania […]