„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. do […]

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6400/2023 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w województwie wielkopolskim. Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – listą […]

LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Konkurs na wybór LSR   LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Interwencja ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich, w tym poprzez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych. Wdrożenie interwencji polega na realizacji przez lokalne grupy działania (LGD) wybranych […]

O PS WPR 2023-2027

Wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027 będzie przyznawane na podstawie dokumentu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).   Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwiększenie zorientowania na rynek […]

Legislacja

Legislacja krajowa Ustawy: Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412) Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 332) Wytyczne: Wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki […]

Następna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 6319/2023 z dnia 16 marca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

Konkurs na wybór LSR – nabór od 11.04.2023 do 7.06.2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6297/2023 z dnia 9 marca 2023 roku  ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Zapraszamy do składania wniosków na wybór strategii RLKS w terminie od 11 kwietnia 2023 roku  do dnia 7 czerwca 2023 roku.   Pełny tekst ogłoszenia konkursu, instrukcje i pozostałe dokumenty są dostępne poniżej: […]

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

Uchwałą Nr 5985/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju […]

Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]