„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Dobre praktyki PROW 2014-2020

Prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Produkcja wyrobów dekoracyjnych przy wykorzystaniu laserowych urządzeń grawerskich

Mobilne studio fotograficzne

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary

Budowa skateparku w Bolewicach

Budowa promenady nad jeziorem Lipno (I część) oraz uzupełnienie małej architektury miejskiej w Stęszewie

Rozwój restauracji Jabłona w Powidzu poprzez rozbudowę w postaci budowy ogrodu zimowego

Centrum wytchnienia i relaksu miejskiego w metodzie WOONERF

Zagospodarowanie wiatraka – koźlaka w Bukówcu Górnym na cele kulturalne

Rozwój firmy PIANO STUDIO PIOTR KOSTERA o zakład renowacji fortepianów w celu utworzenia innowacyjnej bazy dla działalności rzemieślniczej

Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna

Zakup paneli fotowoltaicznych, urządzenia do rozpakowywania luźnego ziarna kukurydzy z foliowych rękawów oraz kontenera przeładunkowego

Organizacja eko-przyjaznych wesel w szczególności w zakresie dekoracji z wykorzystaniem lokalnych i sezonowych produktów rolnych.

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości Kupinin, Domanin i Chełmno.

Bee4You – Manufaktura naturalnych świec.

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez podjęcie działalności gospodarczej popularyzującej idee tradycyjnych łąk kwiatowych.

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie apiterapi.

Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK

Ekologiczne tynki gliniane – innowacyjność i ekologia na skalę LGD

Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek

Nitkomanka – pracownia rękodzielnicza.

Rozbudowa terenów rekreacyjnych na promenadzie w Zakrzewie

Energia słońca dla wiejskich świetlic w Gminie Gostyń

Założenie nowej działalności gospodarczej w postaci salonu groomerskiego oraz kompleksowej obsługi w zakresie szkoleń psów oraz sklepu internetowego z artykułami dla zwierząt.

Mechaniczne laboratorium innowacji i wdrożeń systemów badawczo pomiarowych i CAD 3D

Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina Rawicz

Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę

Zakup niezbędnych maszyn i narzędzi celem uruchomienia innowacyjnego zakładu meblowego w Czajczu

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości

Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Spichlerz Kokoszki – rozwój firmy Stajnia Kokoszki poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej

Modernizacja wieży widokowej w Ujściu

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia

Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach

Miodosytnia Kluczewo

Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie

Zdrowo, czysto i ekologicznie – rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na miarę XXI wieku

Zakup Domu Podcieniowego oraz renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka -etap IV

Produkcja rowerów elektrycznych Kosynier

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Książenicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długołęka i część w miejscowości Smolice wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Długołęka

Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturalnego subregionu folklorystycznego Biskupizny

Innowacyjny żłobek – Emilia Andrzejak

Modernizacja- przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień – etap I

Poszerzenie oferty turystycznej LSR o obiekt noclegowy Pensjonat Szelesiówka

Pracownia Ceramiczna Katarzyna Głowacka

Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo

Budowa targowiska w Jaraczewie

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)

Budowa Centrum Żelazków wraz z placem zabaw w celu udostepnienia niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 odcinek Łekno – Rąbczyn

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie

Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

 

Zachęcamy też do zapoznania z publikacjami “Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim”, które zostały wydane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2023 i 2019 roku

Publikacja “Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim” (wydanie 2023)

Publikacja “Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim” (wydanie 2019)